Dom Pomocy Społecznej


Dom Pomocy Społeczej -         

służba bliźniemu...      

Sakramentalną służbę kapłani parafii św. Brata Alberta pełnią w Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu. Podstawową i najważniejszą posługą jest sprawowana w każdy piątek o 10.30 msza święta dla wszystkich mieszkańców Domu. Dla tych, którzy nie mogą udać się do kaplicy, kapłan udaje się z Komunią św. na sale, a Msza św. słyszana jest przez nagłośnienie w całym Domu. 


  kaplica w ogrodzie DPS