Dom Pomocy Społecznej


Dom Pomocy Społeczej -         

służba bliźniemu...      

Podstawową i najważniejszą posługą jest sprawowana w każdy piątek o godz. 10.00 Msza św. dla wszystkich mieszkańców Domu.


  kaplica w ogrodzie DPS