Liturgiczna Służba Ołtarza

LSO LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
                     parafii Św. Brata Alberta w Zawierciu

 

20 października 2013 r. w Częstochowie, czterech lektorów z naszej wspólnoty parafialnej - Maciej Szwej, Kamil Jastrząb, Jakub Sieradzki oraz Mateusz Włodarczyk w czasie uroczystej Mszy św. zostało przyjetych przez JE Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka do grona ceremoniarzy Archidiecezji Częstochowskiej. Ceremoniarz jest to najwyższy stopien slużby ministarnckiej. Odpowiada za piękno liturgii w czasie nabożeństw.

 

Nowym ceremoniarzom - GRATULUJEMY!

 

W grudniu 2012r. w naszej parafii odbył się kurs lektorski dla ministarantów dekanatów zawiercińskich. Obejmował trzy spotkania  - formacji liturgicznej, biblijnej oraz ćwiczeń fonetycznych. Z naszej parafii aż 9 ministrantów brało w nim udział. Wykłady poprowadzili: ks. Sławomir Berdys z parafii Żarki Miasto, ks. Grzegorz Borowik z parafii św. Józefa w Porębie oraz p. mgr Agnieszka Łączkowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu. Spotkania zakończyły się egzaminem, którego wynik okazał się pozytywny dla wszystkich uczestników. Słowo posłania do służby lektorskiej wygłosił dziekan Dekanatu św. Piotra i Pawła w Zawierciu ks. kan. Jan Niziołek.

Z naszej parafii Kurs ukończyli:

Jakub Sieradzki

Michał Łabuś

Filip Mróz

Konrad Czapla

Wojciech Michalik

Sebastian Lubaś

Łukasz Karoń

Szymon Pierzchała

Przemysław Cisiak


Gratulujemy!

13 stycznia 2013 r. podczas Mszy św. o godz. 10.00 odbędzie się promocja ministarntów na lektorów oraz na kolejne stopnie służby liturgicznej.

P1000856

 

21

Ministranci to też wspólnota kolegów, którzy spotykają się nie tylko przy ołtarzu, ale także na hali sportowej OSiR w Zawierciu /w każdą sobotę o 14.00/, przy grillu, na wspólnych wyjazdach w nagrodę za wzorową służbę.

Spotkania Liturgicznej Służby Ołtarza odbywają się w soboty o godz. 9.00.

 

Ceremoniarz:Patryk Trepka

Wiceceremoniarz:Kamil Jastrząb

CEREMONIARZE TYTULARNI:

Maciej Szwej

Jakub Sieradzki

Mateusz Włodarczyk

LEKTORZY:

Daniel Szymański

Artur Pazia

Kacper Górski

Piotr Grezel

Sebastian Dachowski

Mateusz Otręba

Michał Łabuś

 

LEKTORZY MŁODSI:

Filip Mróz

Konrad Czapla

Sebastian Lubaś

Wojciech Michalik

 

MINISTRANCI SENIORZY:

Krzysztof Radosz

Paweł Pierzchała

Mateusz Nowak

 

Ministranci ołtarza: 

Kamil Majewski

 

Ministranci księgi:

Damian Adamczyk

Szymon Cisowski

Łukasz Karoń po kursie lekt.

Szymon Pierzchała po kursie lekt.

 

Ministranci światła: 

Łukasz Radosz

Bartłomiej Cisiak po kursie lekt.

Konrad Czech

 

Ministranci:

Daniel Szendzielorz

Daniel Czapla

Robert Wacowski

Łukasz Popiel

Mateusz Sitkowski

Jakub Cisiak

Sylwester Kozłowski

Krystian Kondas

Dawid Płonka

Adam Dygierczyk

Ernest Mizera

Krzysztof Napora

Mikołaj Prusko

Wiktor Wacowski

 

 

Ministrant ma dawac innym przykład - swoją postawą - ma być po prostu
dobrym człowiekiem!

lewandowski